•  

Oferta

Poniżej prezentujemy szczegóły naszej oferty porad i opinii prawnych. Adwokat Tomasz Kowalczyk czeka na Państwa kontakt.

Porady prawne dla osób fizycznych:

Sprawy karne:

– obrona praw klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego: postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie) i postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem)

– udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym: wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary

– pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: składanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego

– reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem

Sprawy cywilne:

– w zakresie prawa rzeczowego (m.in. ochrona własności, uwłaszczenia)

– w zakresie prawa zobowiązań (m.in. postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, gospodarcze)

– w zakresie prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku na mocy ustawy lub testamentu, dział spadku, zachowek)

– w zakresie postępowania egzekucyjnego (m.in. wnioski egzekucyjne)

Sprawy rodzinne:

– rozwody

– separacje

– ustalenie nieważności małżeństwa

– ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

– ustalenie alimentów

– ustalenie ojcostwa

– podział majątku po rozwodzie

– ustalenie władzy rodzicielskiej

– ustalenie kontaktów z dziećmi

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Sprawy administracyjne:

– opiniowanie decyzji organów administracyjnych

– sprawy o wydanie zezwoleń lub koncesji

– reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

Sprawy z zakresu zamówień publicznych:

– przygotowanie ofert

– sporządzanie odwołań

– reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie

 

Zapraszamy!

 

Businessman reading a book

 

img (6)

logo adwokat zabrze